Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności NSFIZ na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds