Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds