Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności NS FIZ na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds