Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds