Sprawozdanie finansowe AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds