Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 31.12.2014 - AgioFunds