Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 31.12.2010 r. - AgioFunds