Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 31.12.2009 r. - AgioFunds