Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds