Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 31 grudnia 2016 r. - AgioFunds