Sprawozdanie finansowe AGIO RB FIZ Subfundusz 1 na dzień 31.12.2014 r. - AgioFunds