Sprawozdanie finansowe AGIO RB FIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds