Sprawozdanie finansowe AGIO RB FIZ na dzień 31.12.2013 r. - AgioFunds