Sprawozdanie finansowe AGIO PLUS FIO z jednostkowymi SF subfunduszy na dzień 30.06.2022r. - AgioFunds