Sprawozdanie finansowe AGIO PLUS FIO na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds