Sprawozdanie finansowe AGIO PLUS FIO na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds