Sprawozdanie finansowe AGIO PLUS FIO na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds