Sprawozdanie finansowe AGIO PLUS FIO na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds