Sprawozdanie finansowe AGIO PIENIĘŻNY PLUS na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds