Sprawozdanie finansowe AGIO OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds