Sprawozdanie finansowe AGIO Obligacji PLUS na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds