Sprawozdanie Finansowe AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds