Sprawozdanie finansowe AGIO Market Neutral FIZ na dzień 31.12.2014 r. - AgioFunds