Sprawozdanie finansowe AGIO MARKET NEUTRAL FIZ w likwidacji na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds