Sprawozdanie finansowe AGIO Market Neutral FIZ na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds