Sprawozdanie finansowe AGIO MARKET NEUTRAL FIZ na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds