Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS na dzień 31.12.2014 - AgioFunds