Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS na dzień 31.12.2012 r. - AgioFunds