Sprawozdanie finansowe AGIO KAPITAŁ PLUS na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds