Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds