Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS FIO na dzień 31.12.2015r. - AgioFunds