Sprawozdanie finansowe AGIO KAPITAŁ PLUS FIO na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds