Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS FIO na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds