Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds