Sprawozdanie finansowe AGIO EGB NSFIZ Subfundusz 1na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds