Sprawozdanie finansowe AGIO EGB NSFIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds