Sprawozdanie finansowe AGIO EGB NSFIZ na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds