Sprawozdanie finansowe AGIO EGB NSFIZ na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds