Sprawozdanie finansowe AGIO DOCHODOWY PLUS na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds