Sprawozdanie finansowe AGIO AKCJI PLUS na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds