Sprawozdanie finansowe AGIO AKCJI PLUS na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds