Sprawozdanie finansowe AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds