Sprawozdanie finansowe AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds