Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny SW na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds