Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny na dzień 31.12.2015r. - AgioFunds