Sprawozdanie finansowe Aforti Microloans FIZ AN na dzień 30 czerwca 2016 r. - AgioFunds