Sprawozdanie finansowe AD ROYAL FIZ AN na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds