Sprawozdanie finansowe AD ROYAL FIZ AN na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds