Sprawozdanie finansowe ABELIA CAPITAL FIZ AN na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds