Sprawozdanie Finansowe Abelia Capital FIZ AN na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds